Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Zisťovanie miery spokojnosti študentov s kvalitou učiteľov a predmetov

Dotazník pre študentov FSV UCM v Trnave na zisťovanie miery spokojnosti študentov s kvalitou učiteľov a predmetov

Vážené študentky, vážení študenti,

vedenie FSV UCM si Vás dovoľuje na základe snahy o zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu a získavania spätnej väzby k pedagogickému výkonu učiteľov, ako aj zisťovania spokojnosti s výukou požiadať o spoluprácu pri vyplnení nasledujúceho dotazníka. Zodpovedanie otázok je dobrovoľné a anonymné. Svoje odpovede zaznačte do príslušného políčka, prípadne vypíšte odpoveď do vyznačených riadkov podľa inštrukcie v otázke.

Ďakujeme Vám za Vaše odpovede a Vašu spoluprácu

Vedenie FSV UCM v Trnave

This survey is anonymous.

The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it.

If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.